ปลากะพงทอดราดน้ำปลา
ปลา = มีอันจะกินไม่หมดสิ้น
              
ผัดห้าพลัง
อายุยืนยาว
              
กุ้งทอดสลัด
กุ้ง = เป็นสิริมงคลกับชีวิต เสริมบารมี
              
ขาหมูน้ำแดง
หมู = ความอุดมสมบูรณ์ มีกินมีใช้