หมูหันสูตรฮ่องกง
BBQ Sucking Pig (Hong Kong Style)
              
เป็ดกีต้าร์
Aromatic Duck
              
เนื้อเซอร์ลอยด์ย่างจิ้มแจ่ว
Grilled AUS Sirloin with Spicy Sauce
              
เห็ดเข็มทองทอดทรงเครื่อง
CrispyDenditMushroom
              
เป๋าฮื้อนำ้แดง
Abalone in Brown Sauce
              
ข้าวเหนียวมะม่วง
Mango with Sticky Rice