ขาหมูน้ำแดง หมั่นโถว
Braised Pork’s Leg served with Buns
              
เป็ดทอดนาทอง
Crispy Duck with Sweet and Sour Sauce "Nathong Style"
              
เป๋าฮื้อน้ำแดง
Slice Australia in Brown Sauce

              
ปลากะพงนึ่งมะนาวแปะซะ
Steamed Sea bass Fish with Lime and Chili Sauce